Ο βελονισμός στον έλεγχο του πόνου

Ο ρόλος του βελονισμού στη θεραπευτική ομάδα είναι στη συμπληρωματική χρήση του στην αναισθησία, σε έλεγχο του μετεγχειρητικού πόνου, και στην υποβοήθηση και αντιμετώπιση των παρενεργειών των διαφόρων θεραπειών. 

Ο βελονισμός είναι αποτελεσματικός για τον έλεγχο του πόνου, των τοπικών οιδημάτων μετεγχειρητικά, για τη μείωση δημιουργίας αιματώματος και διόγκωση των ιστών και για την ελαχιστοποίηση της χρήσης των φαρμάκων και των συνακόλουθων παρενεργειών τους. 

O βελονισμός, μια προσέγγιση που αποτελείται από τη χρήση βελονών με ή χωρίς ηλεκτρική ενέργεια προσδίδει μια αίσθηση ευεξίας και επιταχύνει την ανάρρωση των ασθενών. 

Σε συνδυασμό με τη διατροφική υποστήριξη, η χρήση του χρησιμοποιείται σε ιδρύματα του καρκίνου στην Αμερική.
www.ent.gr

Βιβλιογραφία
1) Garcia MK, McQuade J, Haddad R, Patel S, Lee R, Yang P, Palmer JL, Cohen L.
Systematic review of acupuncture in cancer care: a synthesis of the evidence. J Clin Oncol. 2013 Mar 1; 31(7):952-60
2) Ting Bao,Use of Acupuncture in the Control of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting. J Natl Compr Canc Netw May 1, 2009 7: 606-612
3) Andrew J Vickers. Can Acupuncture Have Specific Effects on Health? A Systematic Review of Acupuncture Antiemesis Trials. J R Soc Med June 1, 1996 89: 303-311
4) Cohen AJMenter AHale LAcupuncture: role in comprehensive cancer care--a primer for the oncologist and review of the literature. Integr Cancer Ther. 2005 Jun;4(2):131-43.