Ο βελονισμός: συμπληρωματική αγωγή στη θεραπεία του καρκίνου


Ο βελονισμός ως συμπληρωματική αγωγή στη θεραπεία του καρκίνου, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της νόσου, κερδίζει συνεχώς έδαφος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών, την υποχώρηση των συμπτωμάτων τους και τη μείωση των χορηγουμένων αναλγητικών φαρμάκων.


Ο βελονισμός μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς με καρκίνο να αντιμετωπίσουν καλύτερα ορισμένες παρενέργειες των θεραπειών τους, αλλά και τον πόνο που συχνά τους προκαλεί η ίδια η ασθένειά τους.Ο βελονισμός κινητοποιεί το νευρικό, το παρακρινές, το ενδοκρινικό και το ανοσοποιητικό σύστημα προς όφελος του οργανισμού και έτσι έχει διαπιστωθεί πως συμβάλλει στην ανακούφιση τόσο των συμπτωμάτων που προέρχονται άμεσα από τη νόσο (όπως είναι ο πόνος), όσο και προβλημάτων που έμμεσα επηρεάζουν την γενικότερη κατάσταση των ασθενών (όπως είναι η αϋπνία, η κακουχία και η κατάθλιψη).

Βιβλιογραφία
Lu W1, Rosenthal DS. Acupuncture for cancer pain and related symptoms. Curr Pain Headache Rep. 2013 Mar;17(3):321.

Cohen AJ1, Menter A, Hale L. Acupuncture: role in comprehensive cancer care--a primer for the oncologist and review of the literature. Integr Cancer Ther. 2005 Jun;4(2):131-43.

Nystrom E1, Ridderstrom G, Leffler AS. Manual acupuncture as an adjunctive treatment of nausea in patients with cancer in palliative care--a prospective, observational pilot study. Acupunct Med. 2008 Mar;26(1):27-32.

Shen J, Wenger N, Glaspy J, Hays RD, Albert PS, Choi C, Shekelle PG. Electroacupuncture for control of myeloablative chemotherapy-induced emesis: A randomized controlled trial. JAMA. 2000 Dec 6;284(21):2755-61.

O'Regan D, Filshie J. Acupuncture and cancer. Auton Neurosci. 2010 Oct 28;157(1-2):96-100. doi: 10.1016/j.autneu.2010.05.001.

Kamen C, Tejani MA, Chandwani K, Janelsins M. Anticipatory nausea and vomiting due to chemotherapy.Eur J Pharmacol. 2014 Jan 5;722:172-9. Oct 21.