Η θέση του βελονισμού στον Καρκίνο

Από το 1987-2007η PubMed έχει δημοσιεύσει 8.276 άρθρα που σχετίζονται με το βελονισμό, και 320 ήταν ειδικά για το
βελονισμό στην ογκολογία.

Τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο βελονισμός είναι αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση των παρενεργειών της χημειοθεραπείας όπως η ναυτία, ο έμετος, η κόπωση και η ουδετεροπενία. Ερευνητικές μελέτες δείχνουν επίσης ότι ο βελονισμός μπορεί να είναι χρήσιμος στη διαχείριση του πόνου που σχετίζεται με τον καρκίνο όπως επίσης στη βελτιώση της ξηροστομίας που προκαλείται από την ακτινοβολία.

Θέση του Βελονισμού στην κλινική Ογκολογία

Οι πρόσφατες εξελίξεις σε κλινικές έρευνες του βελονισμού δείχνουν ότι ο βελονισμός μπορεί να παρέχει κλινικό όφελος για τους ασθενείς με καρκίνο που ταλαιπωρούνται από τις ανεπιθύμητες ενέργειες των θεραπειών, όπως ναυτία και έμετος, μετεγχειρητικός πόνος, πόνος που σχετίζεται με τον καρκίνο, λευκοπενία της χημειοθεραπείας, κόπωση μετά από χημειοθεραπεία , ξηροστομία και ενδεχομένως, αϋπνία, άγχος και κακή ποιότητα ζωής.


Βιβλιογραφία
1) Garcia MK, McQuade J, Haddad R, Patel S, Lee R, Yang P, Palmer JL, Cohen L.
Systematic review of acupuncture in cancer care: a synthesis of the evidence. J Clin Oncol. 2013 Mar 1; 31(7):952-60
2) Ting Bao,Use of Acupuncture in the Control of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting. J Natl Compr Canc Netw May 1, 2009 7: 606-612
3) Andrew J Vickers. Can Acupuncture Have Specific Effects on Health? A Systematic Review of Acupuncture Antiemesis Trials. J R Soc Med June 1, 1996 89: 303-311
4) Cohen AJMenter AHale LAcupuncture: role in comprehensive cancer care--a primer for the oncologist and review of the literature. Integr Cancer Ther. 2005 Jun;4(2):131-43.