Τα οφέλη του βελονισμού στον καρκίνο του Πνεύμονα


Οι περισσότεροι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα βιώνουν πολλαπλά συμπτώματα που σχετίζονται είτε με τη νόσο ή με τη θεραπεία. Τα πιο συχνά αναφερόμενα συμπτώματα είναι άλγος, κόπωση, ναυτία και εμετό, δυσφορία, κατάθλιψη και το άγχος, και αυτό συμβάλλουν στην κακή ποιότητα ζωής και μειωμένη λειτουργική ικανότητα.

Μελέτες που διεξάχθηκαν για την δράση του βελονισμού σε ασθενείς με καρκίνου το πνεύμονα ανέδειξαν στατιστικά σημαντική βελτίωση στον πόνο, την όρεξη, ναυτία και νευρικότητα.

Ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα που μελετήθηκαν, σε μία έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε στο Montreal υποβλήθηκαν σε 7 συνεδρίες βελονισμού διάρκειας 45 λεπτών συνήθως σε συχνότητα 1-2 φορές την εβδομάδα. Τα αποτελέσματα της μελέτης ανέδειξαν ότι ο βελονισμός είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για τη βελτίωση των συμπτωμάτων-ειδικότερα, του πόνου και την ευημερία-σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο του πνεύμονα.

Ο βελονισμός είναι μια ασφαλής και ελάχιστα επεμβατική θεραπεία, η οποία μπορεί να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της αντικαρκινικής θεραπείας.

Βιβλιογραφία

1) Hopwood P, Stephens RJ. Depression in patients with lung cancer: prevalence and risk factors derived from quality-of-life data. J Clin Oncol. 2000;18:893–903.
2) Larsson M, Ljung L, Johansson BB. Health-related quality of life in advanced non-small cell lung cancer: correlates and comparisons to normative data. Eur J Cancer Care (Engl) 2012;21:642–9.
3) G. Kasymjanova. Grossman T. Tran et al. The potential role for acupuncture in treating symptoms in patients with lung cancer: an observational longitudinal study. Curr Oncol. Jun 2013; 20(3): 152–157.Ο βελονισμός: συμπληρωματική αγωγή στη θεραπεία του καρκίνου


Ο βελονισμός ως συμπληρωματική αγωγή στη θεραπεία του καρκίνου, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της νόσου, κερδίζει συνεχώς έδαφος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών, την υποχώρηση των συμπτωμάτων τους και τη μείωση των χορηγουμένων αναλγητικών φαρμάκων.


Ο βελονισμός μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς με καρκίνο να αντιμετωπίσουν καλύτερα ορισμένες παρενέργειες των θεραπειών τους, αλλά και τον πόνο που συχνά τους προκαλεί η ίδια η ασθένειά τους.Ο βελονισμός κινητοποιεί το νευρικό, το παρακρινές, το ενδοκρινικό και το ανοσοποιητικό σύστημα προς όφελος του οργανισμού και έτσι έχει διαπιστωθεί πως συμβάλλει στην ανακούφιση τόσο των συμπτωμάτων που προέρχονται άμεσα από τη νόσο (όπως είναι ο πόνος), όσο και προβλημάτων που έμμεσα επηρεάζουν την γενικότερη κατάσταση των ασθενών (όπως είναι η αϋπνία, η κακουχία και η κατάθλιψη).

Βιβλιογραφία
Lu W1, Rosenthal DS. Acupuncture for cancer pain and related symptoms. Curr Pain Headache Rep. 2013 Mar;17(3):321.

Cohen AJ1, Menter A, Hale L. Acupuncture: role in comprehensive cancer care--a primer for the oncologist and review of the literature. Integr Cancer Ther. 2005 Jun;4(2):131-43.

Nystrom E1, Ridderstrom G, Leffler AS. Manual acupuncture as an adjunctive treatment of nausea in patients with cancer in palliative care--a prospective, observational pilot study. Acupunct Med. 2008 Mar;26(1):27-32.

Shen J, Wenger N, Glaspy J, Hays RD, Albert PS, Choi C, Shekelle PG. Electroacupuncture for control of myeloablative chemotherapy-induced emesis: A randomized controlled trial. JAMA. 2000 Dec 6;284(21):2755-61.

O'Regan D, Filshie J. Acupuncture and cancer. Auton Neurosci. 2010 Oct 28;157(1-2):96-100. doi: 10.1016/j.autneu.2010.05.001.

Kamen C, Tejani MA, Chandwani K, Janelsins M. Anticipatory nausea and vomiting due to chemotherapy.Eur J Pharmacol. 2014 Jan 5;722:172-9. Oct 21.

Ο βελονισμός στον έλεγχο του πόνου

Ο ρόλος του βελονισμού στη θεραπευτική ομάδα είναι στη συμπληρωματική χρήση του στην αναισθησία, σε έλεγχο του μετεγχειρητικού πόνου, και στην υποβοήθηση και αντιμετώπιση των παρενεργειών των διαφόρων θεραπειών. 

Ο βελονισμός είναι αποτελεσματικός για τον έλεγχο του πόνου, των τοπικών οιδημάτων μετεγχειρητικά, για τη μείωση δημιουργίας αιματώματος και διόγκωση των ιστών και για την ελαχιστοποίηση της χρήσης των φαρμάκων και των συνακόλουθων παρενεργειών τους. 

O βελονισμός, μια προσέγγιση που αποτελείται από τη χρήση βελονών με ή χωρίς ηλεκτρική ενέργεια προσδίδει μια αίσθηση ευεξίας και επιταχύνει την ανάρρωση των ασθενών. 

Σε συνδυασμό με τη διατροφική υποστήριξη, η χρήση του χρησιμοποιείται σε ιδρύματα του καρκίνου στην Αμερική.
www.ent.gr

Βιβλιογραφία
1) Garcia MK, McQuade J, Haddad R, Patel S, Lee R, Yang P, Palmer JL, Cohen L.
Systematic review of acupuncture in cancer care: a synthesis of the evidence. J Clin Oncol. 2013 Mar 1; 31(7):952-60
2) Ting Bao,Use of Acupuncture in the Control of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting. J Natl Compr Canc Netw May 1, 2009 7: 606-612
3) Andrew J Vickers. Can Acupuncture Have Specific Effects on Health? A Systematic Review of Acupuncture Antiemesis Trials. J R Soc Med June 1, 1996 89: 303-311
4) Cohen AJMenter AHale LAcupuncture: role in comprehensive cancer care--a primer for the oncologist and review of the literature. Integr Cancer Ther. 2005 Jun;4(2):131-43.

Η θέση του βελονισμού στον Καρκίνο

Από το 1987-2007η PubMed έχει δημοσιεύσει 8.276 άρθρα που σχετίζονται με το βελονισμό, και 320 ήταν ειδικά για το
βελονισμό στην ογκολογία.

Τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο βελονισμός είναι αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση των παρενεργειών της χημειοθεραπείας όπως η ναυτία, ο έμετος, η κόπωση και η ουδετεροπενία. Ερευνητικές μελέτες δείχνουν επίσης ότι ο βελονισμός μπορεί να είναι χρήσιμος στη διαχείριση του πόνου που σχετίζεται με τον καρκίνο όπως επίσης στη βελτιώση της ξηροστομίας που προκαλείται από την ακτινοβολία.

Θέση του Βελονισμού στην κλινική Ογκολογία

Οι πρόσφατες εξελίξεις σε κλινικές έρευνες του βελονισμού δείχνουν ότι ο βελονισμός μπορεί να παρέχει κλινικό όφελος για τους ασθενείς με καρκίνο που ταλαιπωρούνται από τις ανεπιθύμητες ενέργειες των θεραπειών, όπως ναυτία και έμετος, μετεγχειρητικός πόνος, πόνος που σχετίζεται με τον καρκίνο, λευκοπενία της χημειοθεραπείας, κόπωση μετά από χημειοθεραπεία , ξηροστομία και ενδεχομένως, αϋπνία, άγχος και κακή ποιότητα ζωής.


Βιβλιογραφία
1) Garcia MK, McQuade J, Haddad R, Patel S, Lee R, Yang P, Palmer JL, Cohen L.
Systematic review of acupuncture in cancer care: a synthesis of the evidence. J Clin Oncol. 2013 Mar 1; 31(7):952-60
2) Ting Bao,Use of Acupuncture in the Control of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting. J Natl Compr Canc Netw May 1, 2009 7: 606-612
3) Andrew J Vickers. Can Acupuncture Have Specific Effects on Health? A Systematic Review of Acupuncture Antiemesis Trials. J R Soc Med June 1, 1996 89: 303-311
4) Cohen AJMenter AHale LAcupuncture: role in comprehensive cancer care--a primer for the oncologist and review of the literature. Integr Cancer Ther. 2005 Jun;4(2):131-43.

Boost your Brain with Acupuncture

A tranquil, relaxed and disciplined mind works much better in reading and examinations. Discover the most effective way to sharpen your memory and improve your concentration.According to acupuncture and Oriental medicine the spirit (Shen) embodies consciousness, emotions and thought. Shen influences long-term memory and the ability to think clearly, contributes to wisdom and presides over activities that involve mental and creative functions. When the mind is healthy, we are able to think clearly. When the mind is unhealthy or unbalanced we experience confusion, poor memory, and clouded thinking.

A healthy mind involves harmony between the brain and the spirit (Shen). Disharmony of the mind often manifests as anxiety, insomnia, muddled thinking, forgetfulness and chronic restlessness. Acupuncture, as well as physical exercises and the right foods, can balance and strengthen the mind. 


Acupuncture improves the functioning of the mind with a holistic approach, increasing targeted thinking and concentration while reducing anxiety, and hyperactivity. It also helps in the management of mood and emotion, giving us a feeling of wellness. 


To enhance general learning Oriental medicine focuses on improving the flow of Qi to the brain, regulation of information processing and response to external stimuli.
A few sessions of acupuncture and Ear Acupuncture in conjunction with a healthy diet will
increase your performance, concentration, cognitive skills and memory. Your mind will sharpen and the body will be calmed

Good nutrition can help boost your brain power. Not only is it essential to overall physical health, it can also enhance the function and harmony of the mind. The right foods enhance brain function by providing essential nutrients such as flavonoids, Omega 3s, vitamins, folate and iron that are great for improving the quality and quantity of learning capacity, cognitive abilities, memory and overall brain function. You can enhance your brain's health and function by including blueberries, fish, leafy green vegetables, seeds, nuts, and whole grains in your diet.

Acupuncture for Increased Fertility

Medical Acupuncture has been applied in Western medicine as a primary or adjunctive therapy in various gynecological problems in recent years. According to the World Health Organization these conditions are dysmenorrhea, polycystic ovarian syndrome, IVF etc.

Acupuncture can increase fertility by reducing stress, increasing blood flow to the reproductive organs and balancing the endocrine system, according to several studies and medical research. “The goal of an infertility treatment from a Chinese Medicine perspective is not just to get pregnant, but to stay pregnant and to have a healthy baby.

Many publications have proved that acupuncture helps fertility as:

 • Regulates the reproductive hormones 
 • Increases blood flow to the ovaries and thereby improves the quality of the endometrium 
 • Strengthens the immune system 
 • Improves the quantity, motility and morphology of sperm (in men). 
 • Increases effectiveness of IVF (in vitro fertilization) and reduction of side effects due to: 
 1. reduction of stress 
 2. ovulation induction 
 3. improving the quality of ova-reducing uterine tone consistently (ie. less use gonadotropins) 
 4. reducing pain during oocyte retrieval 
 5. better perfusion of the endometrium during transfer.
The acupuncture treatment includes an initial interview with the couple and a thorough history. Thereafter, ultra-thin, sterile needles are inserted into specific acupuncture points on the body which reside on channels or meridians; these are pathways in both the exterior and interior of the body. These points, when needled, can regulate the way in which the body functions.

There are NO side effects.

Κόψε τον ΒΗΧΑ με βελονισμό/ωτοβελονισμό
Ο βήχας είναι ο τρόπος που το σώμα μας ανταποκρίνεται στις ερεθιστικές ουσίες στο λαιμό και τους αεραγωγούς. Ο βήχας που επιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είναι μόνο δυσάρεστο και κουραστικό, μπορεί επίσης να επηρεάσει την καθημερινότητα και να καταστρέψει τον ύπνο μας. Ο χρόνιος βήχας συνήθως μπορεί να επιλυθεί με τη θεραπεία της υποκείμενης αιτίας, ωστόσο η δυσκολία έγκειται στην ανεύρεση της αιτίας. 

Οι πιο κοινές αιτίες είναι η οπισθορρινική έκκριση, το άσθμα και η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, αλλά μπορεί επίσης να προκληθεί από τα φάρμακα, την βρογχίτιδα, ή μιας λοίμωξης.

Η Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική υπερέχει ιδιαίτερα στην ακριβή διάγνωση, επειδή βασίζεται στην ολιστική προσέγγιση των συμπτωμάτων ενός ατόμου.

Βελονισμός:

Ο βελονισμός μεταβάλλει την κινητικότητα των βρόγχων. Ρυθμίζει την παραγωγή των εκκρίσεων και την σύσπαση των βρόγχων και έτσι προκαλεί την μείωση των συμπτωμάτων και επιφέρει την ίαση από τον ίδιο τον οργανισμό. 

Πλεονεκτήματα βελονισμού στον βήχα: 
 • Σίγουρη ελάττωσης κρίσεων βήχα
 • Δυνατότητα σημαντικής μείωσης της ανάγκης πρόσληψης συνταγογραφούμενων φαρμάκων έως και διακοπή τους
 • Εξισορρόπηση των χημικών ανισορροπιών του σώματος
 • Ενδυνάμωση και εξισορρόπηση του συνόλου του ανοσοποιητικού συστήματος
 • Απουσία επιβλαβών και επικίνδυνων παρενεργειών
 • Βελονισμός επιφέρει μέγιστα αποτελέσματα μειώνοντας σοβαρά την συχνότητα των κρίσεων βήχα
 • Εμφανή και σημαντικά οφέλη με μεγάλη διάρκεια
 • Βελτίωση του ύπνου (ελεύθερος από βήχα)
Ο ωτοβελονισμός μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και να επιφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Τα τελευταία χρόνια ο ωτοβελονισμός είναι από τα πιο διαδεδομένα μικροσυστήματα, έχει δεχτεί διεθνή αναγνώριση, διδάσκεται σε πολλές χώρες και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον αναγνωρίζει ως ένα θεραπευτικό σύστημα με ευρύ πεδίο εφαρμογών, καλά αποτελέσματα, ασφάλεια και ευκολία στην εφαρμογή.