Τα οφέλη του βελονισμού στον καρκίνο του Πνεύμονα


Οι περισσότεροι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα βιώνουν πολλαπλά συμπτώματα που σχετίζονται είτε με τη νόσο ή με τη θεραπεία. Τα πιο συχνά αναφερόμενα συμπτώματα είναι άλγος, κόπωση, ναυτία και εμετό, δυσφορία, κατάθλιψη και το άγχος, και αυτό συμβάλλουν στην κακή ποιότητα ζωής και μειωμένη λειτουργική ικανότητα.

Μελέτες που διεξάχθηκαν για την δράση του βελονισμού σε ασθενείς με καρκίνου το πνεύμονα ανέδειξαν στατιστικά σημαντική βελτίωση στον πόνο, την όρεξη, ναυτία και νευρικότητα.

Ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα που μελετήθηκαν, σε μία έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε στο Montreal υποβλήθηκαν σε 7 συνεδρίες βελονισμού διάρκειας 45 λεπτών συνήθως σε συχνότητα 1-2 φορές την εβδομάδα. Τα αποτελέσματα της μελέτης ανέδειξαν ότι ο βελονισμός είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για τη βελτίωση των συμπτωμάτων-ειδικότερα, του πόνου και την ευημερία-σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο του πνεύμονα.

Ο βελονισμός είναι μια ασφαλής και ελάχιστα επεμβατική θεραπεία, η οποία μπορεί να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της αντικαρκινικής θεραπείας.

Βιβλιογραφία

1) Hopwood P, Stephens RJ. Depression in patients with lung cancer: prevalence and risk factors derived from quality-of-life data. J Clin Oncol. 2000;18:893–903.
2) Larsson M, Ljung L, Johansson BB. Health-related quality of life in advanced non-small cell lung cancer: correlates and comparisons to normative data. Eur J Cancer Care (Engl) 2012;21:642–9.
3) G. Kasymjanova. Grossman T. Tran et al. The potential role for acupuncture in treating symptoms in patients with lung cancer: an observational longitudinal study. Curr Oncol. Jun 2013; 20(3): 152–157.