Τα οφέλη του βελονισμού στον καρκίνο του Πνεύμονα


Οι περισσότεροι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα βιώνουν πολλαπλά συμπτώματα που σχετίζονται είτε με τη νόσο ή με τη θεραπεία. Τα πιο συχνά αναφερόμενα συμπτώματα είναι άλγος, κόπωση, ναυτία και εμετό, δυσφορία, κατάθλιψη και το άγχος, και αυτό συμβάλλουν στην κακή ποιότητα ζωής και μειωμένη λειτουργική ικανότητα.

Μελέτες που διεξάχθηκαν για την δράση του βελονισμού σε ασθενείς με καρκίνου το πνεύμονα ανέδειξαν στατιστικά σημαντική βελτίωση στον πόνο, την όρεξη, ναυτία και νευρικότητα.

Ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα που μελετήθηκαν, σε μία έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε στο Montreal υποβλήθηκαν σε 7 συνεδρίες βελονισμού διάρκειας 45 λεπτών συνήθως σε συχνότητα 1-2 φορές την εβδομάδα. Τα αποτελέσματα της μελέτης ανέδειξαν ότι ο βελονισμός είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για τη βελτίωση των συμπτωμάτων-ειδικότερα, του πόνου και την ευημερία-σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο του πνεύμονα.

Ο βελονισμός είναι μια ασφαλής και ελάχιστα επεμβατική θεραπεία, η οποία μπορεί να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της αντικαρκινικής θεραπείας.

Βιβλιογραφία

1) Hopwood P, Stephens RJ. Depression in patients with lung cancer: prevalence and risk factors derived from quality-of-life data. J Clin Oncol. 2000;18:893–903.
2) Larsson M, Ljung L, Johansson BB. Health-related quality of life in advanced non-small cell lung cancer: correlates and comparisons to normative data. Eur J Cancer Care (Engl) 2012;21:642–9.
3) G. Kasymjanova. Grossman T. Tran et al. The potential role for acupuncture in treating symptoms in patients with lung cancer: an observational longitudinal study. Curr Oncol. Jun 2013; 20(3): 152–157.Ο βελονισμός: συμπληρωματική αγωγή στη θεραπεία του καρκίνου


Ο βελονισμός ως συμπληρωματική αγωγή στη θεραπεία του καρκίνου, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της νόσου, κερδίζει συνεχώς έδαφος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών, την υποχώρηση των συμπτωμάτων τους και τη μείωση των χορηγουμένων αναλγητικών φαρμάκων.


Ο βελονισμός μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς με καρκίνο να αντιμετωπίσουν καλύτερα ορισμένες παρενέργειες των θεραπειών τους, αλλά και τον πόνο που συχνά τους προκαλεί η ίδια η ασθένειά τους.Ο βελονισμός κινητοποιεί το νευρικό, το παρακρινές, το ενδοκρινικό και το ανοσοποιητικό σύστημα προς όφελος του οργανισμού και έτσι έχει διαπιστωθεί πως συμβάλλει στην ανακούφιση τόσο των συμπτωμάτων που προέρχονται άμεσα από τη νόσο (όπως είναι ο πόνος), όσο και προβλημάτων που έμμεσα επηρεάζουν την γενικότερη κατάσταση των ασθενών (όπως είναι η αϋπνία, η κακουχία και η κατάθλιψη).

Βιβλιογραφία
Lu W1, Rosenthal DS. Acupuncture for cancer pain and related symptoms. Curr Pain Headache Rep. 2013 Mar;17(3):321.

Cohen AJ1, Menter A, Hale L. Acupuncture: role in comprehensive cancer care--a primer for the oncologist and review of the literature. Integr Cancer Ther. 2005 Jun;4(2):131-43.

Nystrom E1, Ridderstrom G, Leffler AS. Manual acupuncture as an adjunctive treatment of nausea in patients with cancer in palliative care--a prospective, observational pilot study. Acupunct Med. 2008 Mar;26(1):27-32.

Shen J, Wenger N, Glaspy J, Hays RD, Albert PS, Choi C, Shekelle PG. Electroacupuncture for control of myeloablative chemotherapy-induced emesis: A randomized controlled trial. JAMA. 2000 Dec 6;284(21):2755-61.

O'Regan D, Filshie J. Acupuncture and cancer. Auton Neurosci. 2010 Oct 28;157(1-2):96-100. doi: 10.1016/j.autneu.2010.05.001.

Kamen C, Tejani MA, Chandwani K, Janelsins M. Anticipatory nausea and vomiting due to chemotherapy.Eur J Pharmacol. 2014 Jan 5;722:172-9. Oct 21.

Ο βελονισμός στον έλεγχο του πόνου

Ο ρόλος του βελονισμού στη θεραπευτική ομάδα είναι στη συμπληρωματική χρήση του στην αναισθησία, σε έλεγχο του μετεγχειρητικού πόνου, και στην υποβοήθηση και αντιμετώπιση των παρενεργειών των διαφόρων θεραπειών. 

Ο βελονισμός είναι αποτελεσματικός για τον έλεγχο του πόνου, των τοπικών οιδημάτων μετεγχειρητικά, για τη μείωση δημιουργίας αιματώματος και διόγκωση των ιστών και για την ελαχιστοποίηση της χρήσης των φαρμάκων και των συνακόλουθων παρενεργειών τους. 

O βελονισμός, μια προσέγγιση που αποτελείται από τη χρήση βελονών με ή χωρίς ηλεκτρική ενέργεια προσδίδει μια αίσθηση ευεξίας και επιταχύνει την ανάρρωση των ασθενών. 

Σε συνδυασμό με τη διατροφική υποστήριξη, η χρήση του χρησιμοποιείται σε ιδρύματα του καρκίνου στην Αμερική.
www.ent.gr

Βιβλιογραφία
1) Garcia MK, McQuade J, Haddad R, Patel S, Lee R, Yang P, Palmer JL, Cohen L.
Systematic review of acupuncture in cancer care: a synthesis of the evidence. J Clin Oncol. 2013 Mar 1; 31(7):952-60
2) Ting Bao,Use of Acupuncture in the Control of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting. J Natl Compr Canc Netw May 1, 2009 7: 606-612
3) Andrew J Vickers. Can Acupuncture Have Specific Effects on Health? A Systematic Review of Acupuncture Antiemesis Trials. J R Soc Med June 1, 1996 89: 303-311
4) Cohen AJMenter AHale LAcupuncture: role in comprehensive cancer care--a primer for the oncologist and review of the literature. Integr Cancer Ther. 2005 Jun;4(2):131-43.

Η θέση του βελονισμού στον Καρκίνο

Από το 1987-2007η PubMed έχει δημοσιεύσει 8.276 άρθρα που σχετίζονται με το βελονισμό, και 320 ήταν ειδικά για το
βελονισμό στην ογκολογία.

Τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο βελονισμός είναι αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση των παρενεργειών της χημειοθεραπείας όπως η ναυτία, ο έμετος, η κόπωση και η ουδετεροπενία. Ερευνητικές μελέτες δείχνουν επίσης ότι ο βελονισμός μπορεί να είναι χρήσιμος στη διαχείριση του πόνου που σχετίζεται με τον καρκίνο όπως επίσης στη βελτιώση της ξηροστομίας που προκαλείται από την ακτινοβολία.

Θέση του Βελονισμού στην κλινική Ογκολογία

Οι πρόσφατες εξελίξεις σε κλινικές έρευνες του βελονισμού δείχνουν ότι ο βελονισμός μπορεί να παρέχει κλινικό όφελος για τους ασθενείς με καρκίνο που ταλαιπωρούνται από τις ανεπιθύμητες ενέργειες των θεραπειών, όπως ναυτία και έμετος, μετεγχειρητικός πόνος, πόνος που σχετίζεται με τον καρκίνο, λευκοπενία της χημειοθεραπείας, κόπωση μετά από χημειοθεραπεία , ξηροστομία και ενδεχομένως, αϋπνία, άγχος και κακή ποιότητα ζωής.


Βιβλιογραφία
1) Garcia MK, McQuade J, Haddad R, Patel S, Lee R, Yang P, Palmer JL, Cohen L.
Systematic review of acupuncture in cancer care: a synthesis of the evidence. J Clin Oncol. 2013 Mar 1; 31(7):952-60
2) Ting Bao,Use of Acupuncture in the Control of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting. J Natl Compr Canc Netw May 1, 2009 7: 606-612
3) Andrew J Vickers. Can Acupuncture Have Specific Effects on Health? A Systematic Review of Acupuncture Antiemesis Trials. J R Soc Med June 1, 1996 89: 303-311
4) Cohen AJMenter AHale LAcupuncture: role in comprehensive cancer care--a primer for the oncologist and review of the literature. Integr Cancer Ther. 2005 Jun;4(2):131-43.

Boost your Brain with Acupuncture

A tranquil, relaxed and disciplined mind works much better in reading and examinations. Discover the most effective way to sharpen your memory and improve your concentration.According to acupuncture and Oriental medicine the spirit (Shen) embodies consciousness, emotions and thought. Shen influences long-term memory and the ability to think clearly, contributes to wisdom and presides over activities that involve mental and creative functions. When the mind is healthy, we are able to think clearly. When the mind is unhealthy or unbalanced we experience confusion, poor memory, and clouded thinking.

A healthy mind involves harmony between the brain and the spirit (Shen). Disharmony of the mind often manifests as anxiety, insomnia, muddled thinking, forgetfulness and chronic restlessness. Acupuncture, as well as physical exercises and the right foods, can balance and strengthen the mind. 


Acupuncture improves the functioning of the mind with a holistic approach, increasing targeted thinking and concentration while reducing anxiety, and hyperactivity. It also helps in the management of mood and emotion, giving us a feeling of wellness. 


To enhance general learning Oriental medicine focuses on improving the flow of Qi to the brain, regulation of information processing and response to external stimuli.
A few sessions of acupuncture and Ear Acupuncture in conjunction with a healthy diet will
increase your performance, concentration, cognitive skills and memory. Your mind will sharpen and the body will be calmed

Good nutrition can help boost your brain power. Not only is it essential to overall physical health, it can also enhance the function and harmony of the mind. The right foods enhance brain function by providing essential nutrients such as flavonoids, Omega 3s, vitamins, folate and iron that are great for improving the quality and quantity of learning capacity, cognitive abilities, memory and overall brain function. You can enhance your brain's health and function by including blueberries, fish, leafy green vegetables, seeds, nuts, and whole grains in your diet.

Acupuncture for Increased Fertility

Medical Acupuncture has been applied in Western medicine as a primary or adjunctive therapy in various gynecological problems in recent years. According to the World Health Organization these conditions are dysmenorrhea, polycystic ovarian syndrome, IVF etc.

Acupuncture can increase fertility by reducing stress, increasing blood flow to the reproductive organs and balancing the endocrine system, according to several studies and medical research. “The goal of an infertility treatment from a Chinese Medicine perspective is not just to get pregnant, but to stay pregnant and to have a healthy baby.

Many publications have proved that acupuncture helps fertility as:

 • Regulates the reproductive hormones 
 • Increases blood flow to the ovaries and thereby improves the quality of the endometrium 
 • Strengthens the immune system 
 • Improves the quantity, motility and morphology of sperm (in men). 
 • Increases effectiveness of IVF (in vitro fertilization) and reduction of side effects due to: 
 1. reduction of stress 
 2. ovulation induction 
 3. improving the quality of ova-reducing uterine tone consistently (ie. less use gonadotropins) 
 4. reducing pain during oocyte retrieval 
 5. better perfusion of the endometrium during transfer.
The acupuncture treatment includes an initial interview with the couple and a thorough history. Thereafter, ultra-thin, sterile needles are inserted into specific acupuncture points on the body which reside on channels or meridians; these are pathways in both the exterior and interior of the body. These points, when needled, can regulate the way in which the body functions.

There are NO side effects.

Κόψε τον ΒΗΧΑ με βελονισμό/ωτοβελονισμό
Ο βήχας είναι ο τρόπος που το σώμα μας ανταποκρίνεται στις ερεθιστικές ουσίες στο λαιμό και τους αεραγωγούς. Ο βήχας που επιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είναι μόνο δυσάρεστο και κουραστικό, μπορεί επίσης να επηρεάσει την καθημερινότητα και να καταστρέψει τον ύπνο μας. Ο χρόνιος βήχας συνήθως μπορεί να επιλυθεί με τη θεραπεία της υποκείμενης αιτίας, ωστόσο η δυσκολία έγκειται στην ανεύρεση της αιτίας. 

Οι πιο κοινές αιτίες είναι η οπισθορρινική έκκριση, το άσθμα και η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, αλλά μπορεί επίσης να προκληθεί από τα φάρμακα, την βρογχίτιδα, ή μιας λοίμωξης.

Η Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική υπερέχει ιδιαίτερα στην ακριβή διάγνωση, επειδή βασίζεται στην ολιστική προσέγγιση των συμπτωμάτων ενός ατόμου.

Βελονισμός:

Ο βελονισμός μεταβάλλει την κινητικότητα των βρόγχων. Ρυθμίζει την παραγωγή των εκκρίσεων και την σύσπαση των βρόγχων και έτσι προκαλεί την μείωση των συμπτωμάτων και επιφέρει την ίαση από τον ίδιο τον οργανισμό. 

Πλεονεκτήματα βελονισμού στον βήχα: 
 • Σίγουρη ελάττωσης κρίσεων βήχα
 • Δυνατότητα σημαντικής μείωσης της ανάγκης πρόσληψης συνταγογραφούμενων φαρμάκων έως και διακοπή τους
 • Εξισορρόπηση των χημικών ανισορροπιών του σώματος
 • Ενδυνάμωση και εξισορρόπηση του συνόλου του ανοσοποιητικού συστήματος
 • Απουσία επιβλαβών και επικίνδυνων παρενεργειών
 • Βελονισμός επιφέρει μέγιστα αποτελέσματα μειώνοντας σοβαρά την συχνότητα των κρίσεων βήχα
 • Εμφανή και σημαντικά οφέλη με μεγάλη διάρκεια
 • Βελτίωση του ύπνου (ελεύθερος από βήχα)
Ο ωτοβελονισμός μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και να επιφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Τα τελευταία χρόνια ο ωτοβελονισμός είναι από τα πιο διαδεδομένα μικροσυστήματα, έχει δεχτεί διεθνή αναγνώριση, διδάσκεται σε πολλές χώρες και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον αναγνωρίζει ως ένα θεραπευτικό σύστημα με ευρύ πεδίο εφαρμογών, καλά αποτελέσματα, ασφάλεια και ευκολία στην εφαρμογή.

Acupuncture in Cancer Treatment

In the United States, acupuncture is used to treat a variety of symptoms and conditions associated with cancer and the side effects of cancer treatments. Acupuncture has received much attention as an adjunctive therapy in cancer treatments for its use in pain relief, reducing side effects such as weight loss, anxiety, vomiting, constipation, nausea, dry mouth, and accelerating recovery and improving quality of life.How acupuncture works for cancer treatment:
According to the National Cancer Institute, acupuncture may cause physical responses in nerve cells, the pituitary gland, and parts of the brain. These responses can cause the body to release proteins, hormones, and brain chemicals that control a number of body functions. It is proposed that, by these actions, acupuncture affects blood pressure and body temperature, boosts immune system activity, and causes the body's natural painkillers, such as endorphins, to be released.

Acupuncture provides a total approach to health care for people with cancer. It can be used to address many of the concerns that come up during and after chemotherapy, radiation, biological therapy and surgery.

Studies have shown that, for many patients, treatment with acupuncture either relieves symptoms or keeps them from getting worse.


More and more patients with numerous medical problems resort to alternative therapies and acupuncture.
Many cancer patients seek the beneficial effects of acupuncture to optimize their health and quality of life after chemo - and radio -therapy.

Acupuncture for Asthma treatmentAcupuncture has been used safely and effectively for thousands of years to rectify the underlying imbalances that cause asthma symptoms such as shortness of breath, coughing and wheezing. 

As an alternative or supplement to medication, acupuncture can alleviate some of the safety concerns associated with prolonged use of asthma drugs.

Acupuncture is a form of Chinese medicine that has been practiced for centuries. It's based on the theory that energy, called chi, flows through and around the body along pathways called meridians.Illness occurs when something blocks or unbalances the chi. Acupuncture is a way to unblock or influence chi and help it flow back into balance.

Advantages of acupuncture for asthma
 • Reduction of asthma symptoms 
 • Significantly reduces the need for prescription drugs
 • Balances chemical imbalances in the body 
 • Strengthens and balances the entire immune system 
 • Absence of harmful and dangerous side effects 
 • Acupuncture between asthma attacks reduces the frequency and severity of the attacks
Acupuncture entails the insertion of very thin needles into the body and face and a session lasts 20 to 30 minutes fusually. For asthma, a series of treatments over a period of three to six weeks usually 2 times a week is needed.

Acupuncture has a cumulative effect and therefore the results are usually evaluated after 4 to 6 session.

Auricular acupuncture can also be applied for more impressive results. In recent years  Ear Acupuncture is one of the most popular microsystems being used in alternative medicine and has received international recognition. The World Health Organization recognizes it as a therapeutic system with a wide range of applications, good results, safety and ease of implementation.

Trigeminal Neuralgia Treated with Acupuncture


Trigeminal neuralgia (TN) is a neuropathic pain syndrome characterized by severe unilateral paroxysmal facial pain. The trigeminal nerve is responsible for sending impulses of touch, pain, pressure and temperature to the brain from the face, jaw, gums, forehead and around the eyes. The disorder is more common in women than in men and rarely affects anyone younger than 50.

TN is characterized by a sudden, severe, electric shock-like or stabbing pain typically felt on one side of the jaw or cheek. The attacks of pain, which generally last several seconds and may be repeated one after the other, may be triggered by talking, brushing teeth, touching the face, chewing or swallowing. The attacks may come and go throughout the day and last for days, weeks or months at a time, and then disappear for months or years.

How is trigeminal neuralgia treated?
 • Medications are the first line of treatment for TN. While some patients respond to moderate doses of single-drug therapy and microvascular decompressions (MVD`s), many others suffer through prolonged unsuccessful treatment approaches. This includes large doses of medications with adverse effects, complications related to surgery, and postoperative relapse of symptoms. The side effects of the various antiepileptic medications often prescribed for TN patients include dizziness, ataxia, nausea, vomiting, hematological abnormalities, and cardiac arrhythmia. In addition, a high proportion of TN patients take pain medications including narcotics
 • Acupuncture has been recognized by the National Institutes of Health as a scientific therapeutic modality with an effective pain-relieving ability. The beauty of acupuncture treatments is that they are virtually devoid of side effects, non-invasive and extremely safe. It is postulated that the insertion of acupuncture needles causes enhanced blood flow to the affected area. With multiple acupuncture treatments, the cumulative effect may actually lead to nerve repair in the case of the demyelinated trigeminal sensory fibers.
Acupuncture entails the insertion of sterile, disposable needles into special points on the face, hand and wrist and body. A mild electric current is sometimes passed through these needles to augment the effect. Each treatment lasts about 30 minutes and 12-15vtreatments are normally needed for complete recovery and pain resolution.


Benefits of Acupuncture
 • Absence of harmful side effects. 
 • Has positive results even in cases where all other methods have failed. 
 • Patients observe immense improvement with regular treatments. 
 • Partial relief will be noted from the first session. 
 • Generally painless.

Νευραλγία Τριδύμου Νεύρου και βελονισμός
Η νευραλγία του τριδύμου νεύρου, χαρακτηρίζεται από δυνατό και μικρής διάρκειας πόνο, που εντοπίζεται συνήθως στην κάτω γνάθο και την πλευρά του προσώπου, αλλά μπορεί επίσης να εμφανίζεται στην άνω γνάθο ή στην περιοχή του κροτάφου, του μετώπου και του ματιού.
Ο πόνος της νευραλγίας του τριδύμου μπορεί να επανέρχεται πολλές φορές την ημέρα και να προκαλείται από κινήσεις, όπως η ομιλία και η μάσηση. Συνήθως, ο ασθενής νιώθει ότι ο πόνος έχει χαρακτήρα "σαν να χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα".
Οφείλεται στις μη φυσιολογικές ηλεκτρικές εκφορτίσεις των κυττάρων του τριδύμου νεύρου οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούν να ελεγχθούν με χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Πως αντιμετωπίζεται η νευραλγία τριδύμου;

Τα φάρμακα είναι η θεραπεία πρώτης γραμμής για την νευραλγία τριδύμου. Ενώ μερικοί ασθενείς ανταποκρίνονται σε μέτριες δόσεις της θεραπείας με ένα φάρμακο και με μικροαγγειακή αποσυμπίεση, πολλοί άλλοι υποφέρουν από παρατεταμένες ανεπιτυχείς φαρμακευτικές θεραπείες. Οι μεγάλες δόσεις των φαρμάκων έχουν σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες και οι επιπλοκές που σχετίζονται με την χειρουργική επέμβαση δεν λείπουν. 


Ο βελονισμός έχει αναγνωρισθεί από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας ως επιστημονική θεραπευτική προσέγγιση με αποτελεσματική ικανότητα ανακούφισης του πόνου. Ο βελονισμός είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική και ασφαλής μέθοδος αντιμετώπισης της νευραλγίας τριδύμου. Μπορεί να εφαρμοστεί συμπληρωματικά με άλλες θεραπείες, είτε συμβατικές, είτε εναλλακτικές, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και μεμονωμένα, ως εναλλακτική θεραπεία.

 
Ο βελονισμός περιλαμβάνει την τοποθέτηση πολύ λεπτών βελονών στο σώμα και το πρόσωπο. Τυπικά 10 με 20
βελόνες χρησιμοποιούνται αν και ο αριθμός τους μπορεί να διαφέρει. Το άτομο νιώθει μόνο μια ελαφριά ενόχληση από το τσίμπημα τους. Μόλις τοποθετηθούν είτε περιστρέφονται χειροκίνητα είτε εφαρμόζεται πάνω τους μικρής έντασης ρεύμα.


Συνήθως μια συνεδρία διαρκεί από 20 έως 30 λεπτά και απαιτούνται συνήθως 12-15 συνεδρίες μέχρι την πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων.
Πλεονεκτήματα του βελονισμού
 • Απουσία επιβλαβών και επικίνδυνων παρενεργειών. 
 • Αποτελέσματα ακόμη και σε περιπτώσεις που όλα τα άλλα απέτυχαν. 
 • Οι ασθενείς παρατηρούν ουσιαστική διαφορά με τακτικές θεραπείες. 
 • Μερική ανακούφιση αναμένεται απευθείας ακόμη και με την πρώτη συνεδρία. 
 • Είναι γενικά αναίμακτη και ανώδυνη. 

Acupuncture for Sport Injuries and Rehabilitation
Athletes are a special category of patients with special needs for functional rehabilitation. Their injuries must be treated quickly to avoid any complications (hematomas, adhesions, ectopic ossification) and for complete rehabilitation.
Pain relief, quick recovery and maintenance of the athlete's peak performance standards are the main objectives in the treatment of sports injuries.

All athletes and coaches are involved in an ongoing search for ways to improve performance and gain a competitive edge over their rivals. Acupuncture can often provide that edge.

Contribution of acupuncture in sports injuries:

In ancient China, the use of acupuncture to improve athletic performance and recovery related injuries was primarily addressed to rulers, warriors and holy dancers.

Nowadays the effectiveness of acupuncture in the rehabilitation of sports injuries are well documented.

Sports Performance Enhancement
Acupuncture is proven to measurably enhance athletic performance, endurance & overall speed. It can help achieve the time, speed & quality that the athlete has been striving for.


Before a race/training Acupuncture:
 • Increases endurance
 • Enhances muscle strength
 • Improves speed & time
 • “Flips on the switch” in the muscle making them temporarily stronger & faster
 • Improves coordination

After a race/training Acupuncture:

 • Speeds recovery
 • Reduces inflammation
 • Relaxes muscles
 • Releases endorphins
 • Stimulates the Parasympathetic system, your natural healing system

How many sessions are needed?
8 to 12 acupuncture sessions are needed for relieving chronic pain, on the other hand, acute injuries can be improved within a few treatments.

In conclusion: acupuncture mobilizes the body's self-healing potential. It stimulates the neuro-hormonal system and affects the endogenous homeostatic mechanisms, thus promoting physical and emotional well-being.

Acupuncture fοr LOWER-BACK pain
Back pain is one of the most common reasons people see a health care provider. It has been estimated that up to 80% of the world's population will suffer from back pain at some point in their lives, with the lower back as the most common location of pain.

Many patients and health care proffessionals are of late, using acupuncture as a safe and effective procedure for low-back pain. Acupuncture has been proved to maintain positive outcomes for periods of six months or longer without producing the negative side-effects that often accompany more traditional pain remedies.

Before proceeding with any medical treatment, it is called upon the Doctor to ask for a detailed patient history, physical examination and laboratory investigation in order to identify the exact cause of the Lumbar sciatica and which nerve roots are causing the pain.

The main causes are: 
 • The herniated intervertebral disc (slipped disc) 70% 
 • Degenerative spondylitis 
 • Traumatic injuries
 • Psychosomatic disorders 
 • Organic causes including inflammatory bacterial infections, malignancies. congenital anomalies, diseases of neighboring organs, osteoporosis etc.
These lower back pain symptoms include any of the following:
 • Difficulty moving that can be severe enough to prevent walking or standing
 • Pain that does or does not radiate down the leg or pain that also moves around to the groin, buttock or upper thigh, but rarely travels below the knee;
 • Pain that tends to be achy and dull
 • Muscle spasms, which can be severe
 • Local soreness upon touch
In all cases there is a reduction of strength and an inability to perform certain movements without pain. The pain is aggravated by coughing or sneezing.

Lower back pain treatment:

Treatment for lower back pain depends upon the patient's history and the type and severity of pain. The vast majority of lower back pain cases get better within six weeks without surgery, and lower back pain exercises are almost always part of a treatment plan.

If pain persists or worsens, more involved diagnostic and surgical procedures may be recommended.

Conservative Treatment: 
 • Medication
 • Rest: Ceasing activity for a few days allows injured tissue and even nerve roots to begin to heal, which in turn will help relieve lower back pain.
 • Elastic waistband
 • Physiotherapy and exercise to strngthen the muscles of the body
 • Acupuncture
How acupuncture works:
Acupuncture can play an important role in the reduction or elimination of back pain by reducing recovery time and preventing a chronic condition from developing.

Research has shown that acupuncture causes the body to produce natural steroids and promote the production of natural endorphins. Steroids decrease inflammation, while endorphins are produced by the body to kill pain. Both substances can play an integral part in the breaking up of the pain cycle.

By reducing acute back pain, acupuncture may also reduce the chances of chronic back pain from occurring. It can help avoid the need for costlier and more invasive surgical procedures. And if back pain can be significantly reduced with acupuncture, it also lowers the need for painkillers or other medications that can either cause unwanted side-effects or prolong a patient's condition.

Many styles of acupuncture may help ease back pain. Electroacupuncture at several points on the body simultaneously may also be employed. In general, the longer the pain has been present, the longer it will take for acupuncture to produce a response.

In chronic cases it is desirable to repeat the treatment twice a week. In this case, the improvement of the symptoms expected after 5 to 6 total session and may require 15 to 20 sessions.
Whereas in acute back pain treatment should be repeated daily until partial improvement of the symptoms, and then three times per week, until complete mobilization of the patient (usually 15 days).
Additional instructions include: 
 • Weight loss 
 • Avoid lifting weights 
 • Spa therapy
 • Avoiding unnecessary burdens and undue fatigue

Migraine relief with ACUpunctureResearchers have found that acupuncture offers substantial benefits in preventing headaches and improving the quality of life for people who suffer from frequent headaches, especially migraines. These studies suggest that acupuncture should be integrated into existing treatment protocols for migraines.

Since 1976, the World Health Organization includes acupuncture as a medical treatment and even compiled a list of diseases that it can be recommended for. Recently, the American Agency for Food and Drug Administration (FDA), after examining the controlled clinical studies on acupuncture concluded that it is effective for the treatment of chronic pain, vomiting, hemiplegia, diseases of the respiratory system and addiction to substances.


All of us have experienced an excruciating headache at least once in our lives. For 15-20% of the population the problem is so severe, it  has an affect on the proffessional and social life of the patients.

What is the difference between a migraine and a headache?
Migraine headaches are usually one-sided, pulsating or throbbing, and moderate or severe in intensity. They can be worsened with activity and may be associated with nausea and/or vomiting, as well as sensitivity to light or noise. Some patients also experience auras, a neurological symptom that develops gradually over 5-20 minutes. The patient may see brief flashes or waves of light, or changes in their vision. Other common features of auras include vertigo, imbalance, confusion and numbness.

Many people with migraines can be adequately treated when the attacks occur, but some need prophylactic interventions, as their attacks are either too frequent or are insufficiently controlled in this way. Several drugs, such as beta-blockers, amitriptyline or sodium valproate, are used in the prophylaxis of migraine in an attempt to reduce attack frequency, but all these drugs are associated with adverse effects.Acupuncture can help in the treatment of migraine by:

Providing pain relief - by stimulating nerves located in muscles and other tissues, acupuncture leads to release of endorphins and other neurochumoral factors and changes the processing of pain in the brain and spinal cord.
Reducing inflammation - by promoting release of vascular and immunomodulatory factors.
Reducing the degree of cortical spreading depression (an electrical wave in the brain associated with migraine) and plasma  levels of calcitonin gene-related peptide and substance P (both implicated in the pathophysiology of migraine.
Modulating extracranial and intracranial blood flow.
Affecting serotonin (5-hydroxytriptamine) levels in the brain.

Some important lifestyle changes to reduce the incidence of headaches:
 • Sleep adequately (7-8 hours per day)
 • Avoid physical or mental fatigue
 • Avoid alcohol (especially red wine)
 • Avoid caffeine
 • Eliminate foods that trigger migraines: dairy, chocolate, spices, wheat and corn
 • Avoid any triggers that cause your headaches

Η θέση του βελονισμού στην κυτταρίτιδα


Εξαφάνιση της Κυτταρίτιδας με βελονισμό


Η κυτταρίτιδα είναι μια πολύ συχνή τοπογραφική τροποποίηση κατά την οποία το δέρμα παίρνει μια όψη “φλούδας πορτοκαλιού”.Στη συγκεκριμένη κατάσταση, συμβαίνουν μετατροπές στους λιπώδεις ιστούς και επίσης στο μικροκυκλοφορικό που προέρχονται από το αίμα και το λεμφικό σύστημα κάτι που οδηγεί στην σκλήρυνση των ινών του συνδετικού ιστού.

Επιβαρυντικοί παράγοντες είναι η κληρονομικότητα, ο άγχος, η δυσκοιλιότητα, η κακή διατροφή, μειωμένη κινητικότητα του σώματος και ορισμένες ενδοκρινικές διαταραχές.
Η θεραπεία της κυτταρίτιδας με βελονισμό είναι αποτελεσματική και οριστική, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνεται η φυσική κατάσταση του οργανισμού καθώς και η ψυχολογία σου! Πρόκειται για μια εντατική θεραπεία που βελτιώνει την κυκλοφορία προσφέροντας έτσι βελτίωση στον τόνο του δέρματος


Ο βελονισμός προσφέρει:
 • Βελτιωση της μεταβολικής λειτουργίας
 • • Αποτοξίνωση των ιστών
 • • Ανακούφιση από το στρες
 • • Προωθεί την εξάλειψη του λίπους και της κυτταρίτιδας
 • • Απαλύνει το δέρμα
 • • Ενεργοποιεί την κυκλοφορία
 • • Βοηθά στην εξάλειψη της εμφάνισης «φλοιού πορτοκαλιού» του δέρματος
Πώς γίνεται

Οι βελόνες εφαρμόζονται τοπικά, εκεί όπου εμφανίζεται το πρόβλημα, αλλά και σε άλλα σημεία, καθώς τα αίτια που προκαλούν κυτταρίτιδα δεν σχετίζονται μόνο με την τοπική υγεία των κυττάρων, αλλά και με το συνολικό μεταβολισμό του οργανισμού.Η θεραπεία ενδείκνυται για όλες τις ηλικίες.
Η διάρκειά της είναι σύντομη.
Οι συνεδρίες είναι περίπου δύο κάθε εβδομάδα και η καθεμία διαρκεί 20 λεπτά. Συνολικά γίνονται 10-15 θεραπείες.


Αν υπάρχει προδιάθεση ανάπτυξης του προβλήματος, όπως ορμονική προδιάθεση, η θεραπεία πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μία ή δυο φορές το χρόνο. Το ίδιο ισχύει για τη διατήρηση του αποτελέσματος.


Τα πρώτα αποτελέσματα συνήθως φαίνονται σε περίπου 2-3 εβδομάδες, οπότε παρατηρείται 30% ελάττωση της κυτταρίτιδας.

Διακοπή Καπνίσματος με Βελονισμό

Διακοπή Καπνίσματος με Βελονισμό

Διακοπή Καπνίσματος με Βελονισμό
Το κάπνισμα αποτελεί μια παγκόσμια κοινωνική πανδημία. Καπνίζει το 1/3 του παγκοσμίου πληθυσμού (1,1 δισεκατομμύριο άτομα).
Πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω του καπνίσματος 3,5 εκατομμύρια άτομα και 19.000 μη καπνιστές εξαιτίας του παθητικού καπνίσματος.

Οι λόγοι για να κόψει κανείς το κάπνισμα είναι ατελείωτοι!. Τα τσιγάρα έχουν 4.000 χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων 43 γνωστές καρκινογόνες ενώσεις και 400 άλλες τοξίνες. Σύμφωνα με το CDC, το κάπνισμα είναι η αιτία για τους 443.000 πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο, και συνδέεται με το εμφύσημα, τον καρκίνο του πνεύμονα, την υψηλή αρτηριακή πίεση, το λαχάνιασμα, το χρόνιο βήχα και μια αύξηση στη συχνότητα του κρυολογήματος και της γρίπης.

Πολλοί άνθρωποι θέλουν να κόψουν την βλαβερή αυτή συνήθεια λόγω της τεράστιας δαπάνης αλλά και λόγω της σημαντικής κοινωνικής πίεσης
Ο βελονισμός βοηθάει στη διακοπή του καπνίσματος. Ο βελονισμός  βοηθάει όλους εκείνους που θέλουν να σταματήσουν να καπνίζουν αλλά δεν μπορούν. Η θεραπεία με βελονισμό για τη διακοπή του καπνίσματος είναι δυναμική και όχι θεραπεία υποβολής όπως πιστεύουν πολλοί.

Ποια η επίδραση του  βελονισμού στον καπνιστή που διακόπτει το τσιγάρο:

α) δεν έχει την ανάγκη την νικοτίνη, μ' άλλα λόγια δεν παρουσιάζει το ονομαζόμενο στερητικό σύνδρομο σταματώντας το κάπνισμα,
β) αισθάνεται απέχθεια στον καπνό και
γ) δεν έχει νευρικότητα και άγχους

Η θεωρία του βελονισμού βασίζεται στην πεποίθηση ότι όταν διεγείρονται ορισμένα σημεία του σώματος αυξάνεται η ροή της ενέργειας, προκαλείται μείωση του πόνου και βελτίωση της υγείας. 
Στατιστικές μελέτες δείχνουν ποσοστό επιτυχίας στη διακοπή του καπνίσματος με βελονισμός 85-90%.

Λεπτές βελόνες χρησιμοποιούνται σε σημεία του σώματος και τα αυτιά και στα ενδιάμεσα διαστήματα ημιμόνιμες βελόνες βοηθούν στην μείωση της ανάγκης για τσιγάρο. Συνήθως χρειάζονται 4-6 συνεδρίες διάρκειας 20-30 λεπτών.

Συμβουλές για διακοπή καπνίσματος

1. Η άσκηση μπορεί να μειώσει το άγχος και βοηθάει στην χαλάρωση.

2. Η Κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων λαχανικών και φρούτων για καλή αποτοξίνωση του οργανισμού.

4. Αποφυγή πρόχειρου φαγητού, ζάχαρη και καφέ. Αυξάνουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και έτσι να επιδεινωθεί το σύμπτωμα στέρησης του καπνίσματος.

5. Αύξηση κατανάλωσης νερού, διότι η αφυδάτωση προκαλεί αίσθημα στέρησης

Acupuncture for Chronic Fatigue SyndromeChronic fatigue syndrome (CFS) is the current name for a disorder characterized by debilitating fatigue and a variety of associated physical, constitutional and neuropsychological complaints.

The clinical manifestation of CFS includes fatigue,
 • difficulty concentrating, 
 • headaches, 
 • sore throat, tender lymph nodes,
 • muscle aches, 
 • joint aches, 
 • fever, and night sweats.
 • difficulty sleeping,
 •  psychiatric problems (such as depression), 
 • allergies, 
 • abdominal cramps, 
 • weight loss or gain, 
 • chest pain, 
Women are twice as likely as men to be diagnosed with CFS. Most patients with CFS are generally between 25 and 45 years old, although cases in childhood and in middle age have been described.

It is often postinfectious, associated with immunologic disturbances, and is commonly accompanied by depression. Recent controlled studies of patients with chronic fatigue syndrome documented abnormalities in endocrine function consistent with reduced production of corticotropin-releasing hormone in the hypothalamus.

Other conditions and diseases can also cause chronic fatigue are:
 • Anemia, 
 • Shortages of essential nutrients, such as potassium 
 • Thyroid Problems. 
 • Diabetes. 
 • Depression. 
 • Obstructive sleep apnea.
Treatment
Acupuncture is a holistic therapeutic approach that stimulates and strengthens the body giving health, wellness and balance to body and spirit. It is a complete healing system that enables the body to awaken the powers of self-healing. The healing art of acupuncture is based on the specific, painless insertion of thin needles at designated points on the body to activate the energy Qi.


 • A restful sleep for at least seven hours a day and a proper diet, rich in fruits, vegetables and cereals will greatly help the body to rejuvenate. 
 • Regular exercise is recommended in order to increase the metabolic rate.  
 • Large amounts of coffee and alcohol should be avoided.
 • Stress management with socializing and relaxing activities is. 
In most cases fatigue is caused by a combination of factors, therefore it is important to care for both physical and mental health simultaneously.

Smoking Cessation with AcupunctureSmoking is a global social problem. A third of the world population (1.1 billion people) smokes. 3.5 million smokers and 19,000 non-smokers, because of passive smoking, die every year.

The reasons to quit smoking are endless! Smoking cessation represents the single most important step that smokers can take to enhance the length and quality of their lives. 


Cigarettes have 4,000 chemicals, including 43 known carcinogenic compounds and 400 other toxins. According to the CDC, smoking is the cause for 443,000 premature deaths each year and is associated with emphysema, lung cancer, high blood pressure, shortness of breath, chronic cough and an increase in the frequency of colds and flu.

Besides being a nervous habit, smoking is an addiction. In fact, nicotine is one of the most addicting drugs known to humanity. Its negative effects are not immediately apparent, as are those of other drugs, but its long-term effects are often deadly.

Acupuncture helps all those who want to quit smoking but can not. Treatment with acupuncture for smoking cessation is dynamic.

Acupuncture, in the hands of a skilled practitioner, is a highly effective aid in the control of smoking and other addictions.

Acupuncture helps to 
 • decrease the physical cravings for tobacco.
 • It also lessens the symptoms of withdrawal and has a 
 • generally sedative effect on the nervous system. 
Beta-endorphin, the natural hormone which causes physical relaxation and reduces sensitivity to pain, is released by the acupuncture treatment. This production of beta-endorphin is part of the physical mechanism which makes it possible for you to quit smoking. 

Statistical studies show a success rate in smoking cessation with acupuncture 85-90%.


Treatments consist of :

Insertion of sterile, disposable needles into special points on the ear, hand and wrist. A mild electric current is sometimes passed through these needles to augment the effect. Each treatment lasts about 30 minutes. Minute sterile retainer needles or press pellets are inserted into the ear and remain in place for a few days. These "ear-tags" serve to exert a constant mini-stimulus to special points found helpful in reducing withdrawal symptoms. 

Weight gain is less of a problem when acupuncture is used because the acupuncture points that reduce the craving for tobacco also help to control the craving for food.

Tips for quitting smoking
 1. Exercise can reduce stress and helps relaxation. 
 2. The consumption of large quantities of vegetables and fruits are good for detoxifying the body.
 3. Avoid junk food, sugar and coffee. These increase blood sugar levels and thus worsen the symptoms of tobacco withdrawal.
 4. Increase water consumption, because dehydration causes a feeling of deprivation

Auricular Acupuncture (Auriculotherapy)
Auricular acupuncture and auriculotherapy is the therapeutic method using the ear pinna for the diagnosis and treatment of various diseases that affect the entire body. 
Auricular therapy is widely used for many conditions, including addiction treatment, mood disorders, obesity, pain, and other conditions

This medical system emphasizes a holistic approach to medicine, an approach that treats the whole person. The acupuncture points found on the ear help to regulate the body's internal organs, structures, and functions.

Auricular therapy has a long history of use in China. It was mentioned in the most famous of ancient Chinese medical textbooks, “The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine.” In modern times, auricular therapy has been shown to stimulate the release of endorphins, the body's own feel-good chemicals.

In France, auricular therapy has been used methodically and systematically, by world renowned Dr. Paul Nogier, also known as "The Father of Auriculotherapy"  from the 1950s. 

The pinna of the ear is very well innervated and therefore has numerous nerve endings and receptors. It represents a microsystem of the whole organism.

What are the advantages of Auriculotherapy? 
It's a fast, easy technique
It is very effective in musculoskeletal pain
Extremely effective in helping control the appetite (bulimia and obesity)
Excellent results in cases of stress (stress) and insomnia.
It has a continuing therapeutic effect even when the patient is at home.

Nowadays auricular acupuncture is very popular as a very effective medical treatment for slimming and for smoking cessation.

Βελονισμός για αντιγήρανση και LIFTING


Ο βελονισμός, η παραδοσιακή μορφή της κινεζικής ιατρικής γίνεται όλο και πιο δημοφιλής στον Δυτικό κόσμο της κοσμετολόγίας. Παρέχει μία από τις ασφαλέστερες και μη επεμβατικές θεραπείες αντι-γήρανσης.  <<'Cosmetic' acupuncture is the latest weapon in the anti-ageing war, and a favourite among stars such as Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow and Jennifer Aniston.>>

Αρχές Βελονισμού: 
Αίμα και Qi ροή.

Ο βελονισμός χρησιμοποιεί λεπτές βελόνες τοποθετημένες στο δέρμα σε επιλεγμένες περιοχές του προσώπου όπως ρυτίδες γύρω από τα μάτια, το μέτωπο και το στόμα για την αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος στο πρόσωπο. Αυτό κατευθύνει την ενέργεια γνωστή ως Qi ή τσι σε όλο το σώμα. Σύμφωνα με την κινεζική ιατρική, αυτή η ενέργεια αντανακλά τη συνολική σωματική, συναισθηματική και πνευματική υγεία του σώματος και η ανεμπόδιστη ροή της ενέργειας αυτής επιφέρει ευημερία του ατόμου.


Η καλύτερη αιμάτωση του δέρματος του προσώπου και αυξημένη παραγωγή κολλαγόνου που προκαλεί βελονισμός έχει ως αποτέλεσμα ο δέρμα να τρέφεται, να οξυγονωνεται και να ενυδατώνεται με φυσικό τρόπο, από μέσα προς τα έξω. Έτσι το δέρμα φαίνεται λαμπερό, λείο και απαλό.


Τι επιτυγχάνουμε με τον Αισθητικό Βελονισμό Lifting;

-Εξαφάνιση των λεπτών ρυτίδων και μείωση των βαθύτερων

- Ανόρθωση και σύσφιξη του προσώπου

- Μείωση των μαύρων κύκλων και του οιδήματος κάτω από τα μάτια

- Μείωση των δυσχρωμιών και των κηλίδων του δέρματος

- Σύσφιξη των πόρων

- Βελτίωση της υφής του δέρματος

- Λάμψη και αναζωογόνηση του προσώπου

- Μείωση του διπλοσάγονου

- Έλεγχος της ακμής

Πόσες θεραπείες χρειάζονται;

Οι θεραπείες που απαιτούνται εξαρτώνται από την κατάσταση του δέρματος και εξατομικεύονται ανάλογα με τις ανάγκες του προσώπου. Για καλύτερα αποτελέσματα γίνονται 2 θεραπείες την εβδομάδα για τουλάχιστον δέκα συνεδρείες.
Βιβλιογραφία:
1.Ding X, Yu J, Yu T, Fu Y, Han J.Acupuncture regulates the aging-related changes in gene profile expression of the hippocampus in senescence-accelerated mouse (SAMP10).Neurosci Lett.2006 May 15;399(1-2):11-6.
2.Tekin L, Akarsu S, Durmuş O. The effect of dry needling in the treatment of myofascial pain syndrome: a randomized double-blinded placebo-controlled trial.Clin Rheumatol. 2012 Nov 9
3.Zhang Y, Glielmi CB, Jiang Y, Wang J, Wang X. Simultaneous CBF and BOLD mapping of high frequency acupuncture induced brain activity. Neurosci Lett. 2012 Nov 14;530(1):12-7.