Όφελος του βελονισμού στα Καρδιαγγειακά νοσήματα


Μελετώντας σήμερα αξιόπιστες βάσεις δεδομένων ιατρικών κλινικών δοκιμών, οι οποίες κρίνουν αυστηρά τις ιατρικές μελέτες (πχ βάση δεδομένων Cochrane), φαίνεται οτι ο βελονισμός έχει κάποιο όφελος στις παθήσεις που σχετίζονται με το καρδιαγγειακό σύστημα.

Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

Αυτή η δυνητικά σοβαρή κατάσταση μπορεί να προκύψει από μια καρδιά που έχει αποδυναμωθεί από μια καρδιακή προσβολή ή μια ιογενή βλάβη, αλλά συχνά εμφανίζεται και σε φυσιολογικές καρδιές που δεν χαλαρώνουν επαρκώς. 


Ερευνητικές μελέτες έχουν δείξει σε ασθενείς βελτίωση της ικανότητάς τους να περπατούν μεγάλες αποστάσεις χωρίς δύσπνοια μετά από τη θεραπεία με Βελονισμό. Ο μηχανισμός είναι η μείωση της δραστηριότητας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος.


Αρρυθμία

Με κάθε ανάσα, ο καρδιακός ρυθμός επιταχύνεται ελαφρώς, ενώ με κάθε εκπνοή επιβραδύνεται. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να μετρηθεί και ονομάζεται μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού ή HRV. Όσο καλύτερη η HRV σας, τόσο πιο υγιείς είστε.

Ο Βελονισμός έχει αποδειχτεί ότι βελτιώνει την HRV στους ανθρώπους. Επιπλέον, μελέτες για διάφορα προβλήματα του καρδιακού ρυθμού δίνουν πολλές υποσχέσεις για τη μείωση ή την εξάλειψη της δυσφορίας από το αίσθημα παλμών, όπως από την κολπική μαρμαρυγή.

Υπέρταση

Η υπερλειτουργία του συμπαθητικού νευρικού συστήματος παίζει ρόλο στην αύξηση της πίεσης του αίματος που μπορεί να βλάψει τα νεφρά, τις αρτηρίες, τα μάτια και τον εγκέφαλο.

Οι ασθενείς ωφελούνται από τη μείωση της αρτηριακής πίεσης με συχνή εφαρμογή Βελονισμού, ενώ το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδιολογίας τον θεωρεί μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική θεραπεία.

Βιβλιογραφία

1) Kristen AV, Schuhmacher B, Strych K, Lossnitzer D, Friederich HC, Hilbel Τ et al. Acupuncture improves exercise tolerance of patients with heart failure: a placebo-controlled pilot study.Heart. 2010 Sep;96(17):1396-400.
2) Sparrow K, Golianu B. Does Acupuncture Reduce Stress Over Time? A Clinical Heart Rate Variability Study in Hypertensive Patients. Med Acupunct. 2014 Oct 1; 26(5):286-294.
3) Li P, Tjen-A-Looi SC, Cheng L, Liu D, Painovich J, Vinjamury S, Longhurst JC. Long-Lasting Reduction of Blood Pressure by Electroacupuncture in Patients with Hypertension: Randomized Controlled Trial.Med Acupunct. 2015 Aug 1;27(4):253-266.