Βελονισμός: Λύση ηρεμίας και αισιοδοξίας


Σημαντική μείωση των συμπτωμάτων τους μπορούν να πετύχουν κάνοντας βελονισμό τα άτομα που πάσχουν από Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή...

Η Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή (ΓΑΔ) είναι η πιο συνηθισμένη μορφή αγχώδους διαταραχής. Τα άτομα που πάσχουν από αυτή -γυναίκες στην πλειοψηφία τους- εμφανίζουν σημαντική καταπόνηση και επιβάρυνση των δραστηριοτήτων τους. Σε αυτά τα άτομα, τα μεγάλα και μικρά προβλήματα της καθημερινής ζωής προκαλούν τόσο μεγάλη ανησυχία, που είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν σε άλλα πράγματα.

Μελέτες που πραγματοποίησαν επιστήμονες έδειξαν ότι ο βελονισμός μειώνει την ανησυχία, το κύριο δηλαδή σύμπτωμα της ΓΑΔ, καταγράφοντας καλύτερες “επιδόσεις” σε σχέση με άλλες θεραπευτικές επιλογές. Έτσι, αναδεικνύεται σε μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία για τους πάσχοντες από ΓΑΔ.

Οι άνθρωποι που λαμβάνουν διάγνωση ΓΑΔ ανησυχούν ιδιαίτερα για το μέλλον τους, τόσο που εμφανίζουν σωματικά συμπτώματα, όπως ένταση στους μύες και δυσκολία στον ύπνο. Τόσο η ζωή τους όσο και οι σχέσεις τους επηρεάζονται σημαντικά. Είναι σημαντικό να παρέχονται λύσεις για τη μείωση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων αυτών. Ο βελονισμός είναι μια θεραπεία που θα βελτιώσει σημαντικά αυτές τις παραμέτρους των ασθενών που πάσχουν από ΓΑΔ.


Βιβλιογραφία

1) Goyatá SL, Avelino CC, Santos SV, Souza Junior DI, Gurgel MD, Terra Fde S. Effects from acupuncture in treating anxiety: integrative review. Rev Bras Enferm. 2016 Jun;69(3):602-9.

2).Pilkington K, Kirkwood G, Rampes H, Cummings M, Richardson J. Acupuncture for anxiety and anxiety disorders--a systematic literature review. Acupunct Med. 2007 Jun;25(1-2):1-10.

3) David P. Sniezek and Imran J. Siddiqui. Medical Acupuncture. June 2013, 25(3): 164-172.