Βελονισμός για το ΑΣΘΜΑ


Ο βελονισμός είναι μια  ασφαλής και εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης του άσθματος. Ο βελονισμός μπορεί να εφαρμοστεί συμπληρωματικά με άλλες θεραπείες, είτε συμβατικές, είτε εναλλακτικές, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και μεμονωμένα, ως εναλλακτική θεραπεία.

θεωρία του βελονισμού βασίζεται στην παραδοχή ότι το σώμα απαρτίζεται από ένα δίκτυο μεσημβρινών μέσω των οποίων η ενέργεια της ζωής, το qi, ρέει αρμονικά.

Κατά την ασθένεια η αρμονική ροή αποφράσσεται ή στρεβλώνεται. Ερεθίζοντας αυτούς τους μεσημβρινούς σε διάφορους τόπους βελονισμού, μπορεί κάποιος να επαναφέρει την ισορροπία και επομένως να ελευθερώσει τον ασθενή από την ασθένειά του.

Πλεονεκτήματα βελονισμού για το άσθμα
  • Σίγουρη ελάττωση εμφάνισης συμπτωμάτων άσθματος
  • Δυνατότητα σημαντικής μείωσης της ανάγκης πρόσληψης συνταγογραφούμενων φαρμάκων έως και διακοπή τους
  • Εξισσορόπηση των χημικών ανισσορροπιών του σώματος
  • Ενδυνάμωση και εξισορρόπηση του συνόλου του ανοσοποιητικού συστήματος
  • Απουσία επιβλαβών και επικίνδυνων παρανεργειών
  • Βελονισμός ανάμεσα σε κρίσεις άσθματος επιφέρει μέγιστα αποτελέσματα μειώνοντας σοβαρά την συχνότητα των κρίσεως
  • Εμφανή και σημαντικά ωφέλη με μεγάλη διάρκεια
Ο βελονισμός περιλαμβάνει την τοποθέτηση πολύ λεπτών βελονών στο σώμα και το πρόσωπο.
Συνήθως μια συνεδρία διαρκεί από 20 εώς 30 λεπτά για καλύτερα αποτελέσματα. Ο αποτελεσματικός βελονισμός για το άσθμα περιλαμβάνει σειρά θεραπειών σε μια περίοδο τριών έως και έξι εβδομάδων, συνήθως 2 φορές την εβδομάδα.
Ο βελονισμός έχει αθροιστική δράση για αυτό και τα αποτελέσματα του αξιολογούνται συνήθως μετά την 4η – 6η συνεδρία.


Ο ωτοβελονισμός μπορεί επίσης να εφαρμοστει και να επιφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Τα τελευταία χρόνια ο ωτοβελονισμός είναι από τα πιο διαδεδομένα μικροσυστήματα, έχει δεχτεί διεθνή αναγνώριση, διδάσκεται σε πολλές χώρες και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον αναγνωρίζει ως ένα θεραπευτικό σύστημα με ευρύ πεδίο εφαρμογών, καλά αποτελέσματα, ασφάλεια και ευκολία στην εφαρμογή.